Práca V štátnej správe Zvolen

59 pracovních míst

Výsledky vyhľadávania:

Samostatný referent oddelenia výkonu väzby a výkonu trestu

997 €

 ...~ fyzická zdatnosť Ďalšie požiadavky: Pracovná ponuka je vhodnejšia pre uchádzača vo veku minimálne 21 rokov. - ovládanie štátneho jazyka, - duševná a zdravotná spôsobilosť, - bezúhonnosť, - trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Osobnostné predpoklady... 
Banská Bystrica
pred mesiacom

Štátny radca - vyšší súdny úradník

1036,5 €

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Koncepčné činnosti, príprava podkladov na rozhodovanie na úseku výkonu súdníctva a rozhodovacia činnosť podľa zákona 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch v úplnom znení. ...
Banská Bystrica
Pred 4 dňami

Knihovník/knihovníčka.

692 - 830,5 €

 ...kona č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov zverených na napĺňanie vymedzeného poslania a predmetu činnosti zmluvou o prevode správy. Knižnica hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu a vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa. Verejná knižnica Mikuláša... 
Banská Bystrica
Pred 8 dňami

Upratovačka

40 €/deň

 ...osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom HTCOM s.r.o. uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prí... 
Zvolen
Pred 1 dňami

Riaditeľ Sekcie ekonomiky a hospodárskej správy

Nový

1114,5 €

 ...právomoci a zodpovednosti 1.Zodpovedá za činnosť sekcie ekonomiky a hospodárskej správy, za prípravu a sledovanie čerpania rozpočtu, stav účtovníctva, evidenciu majetku, styk so Štátnou pokladnicou a plnenie záväzkov vyplývajúcich pre organizáciu v ekonomickej oblasti zo... 
Banská Bystrica
Pred 50 minút

Odborný referent pre Oddelenie vnútornej prevádzky

Nový

1100 €

 ...vanie administratívnej práce súvisiacej s prevádzkou Úradu BBSK, •spolupráca pri zabezpečovaní ochrany objektov Úradu BBSK a majetku v správe BBSK, •spolupráca pri zabezpečovaní autoprevádzky Úradu BBSK, •obstarávanie nákupu materiálu a služieb na zabezpečenie chodu a ú... 
Banská Bystrica
Pred 50 minút

Samostatný strážny oddelenia ochrany

997 €

 ...~ fyzická zdatnosť Ďalšie požiadavky: Pracovná ponuka je vhodnejšia pre uchádzača vo veku minimálne 21 rokov. - ovládanie štátneho jazyka, - duševná a zdravotná spôsobilosť, - bezúhonnosť, - trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Osobnostné predpoklady... 
Banská Bystrica
pred mesiacom

Vedúci / vedúca útvaru technicko - ekonomických činností

887 €

 ...c, tovarov a služieb). Samostatná odborná práca a zabezpečovanie správy majetku štátu vo vymedzenom úseku. Samostatná odborná práca na úseku...  ...zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k inform... 
Banská Bystrica
Pred 1 dňami

Referent/ka investičnej výstavby a správy technológií

802 - 962,5 €

 ...áplň práce, právomoci a zodpovednosti - Vykonáva a zabezpečuje správu technologického vybavenia stavieb (MaR - klimatizácia, vykurovanie...  ...úca spoločnosť Stručná charakteristika spoločnosti štátna príspevková organizácia - v oblasti kultúry Počet zamestnancov... 
Banská Bystrica
Pred 13 dňami

OPERÁTOR BALIACEJ LINKY

700 - 1000 €

 ...Pokiaľ Vás naša ponuka oslovila, pošlite svoju žiadosť spolu so životopisom na e-mailovú adresu: ****@*****.***. Do predmetu správy uveďte: Operátor baliacej linky. Ďakujeme veľmi pekne všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Po dôslednom a starostlivom posúdení vš... 
Zvolen
pred 2 mesiacmi

Pedagogický asistent

 ...1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť. Ďalšie požiadavky Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť.... 
Banská Bystrica
pred mesiacom

Marketingová manažérka / marketingový manažér

1200 €

 ...cie spoločnosti na trhu ➢ Online marketing • plánovanie stratégií, zabezpečovanie, vyhodnocovanie a optimalizácia online kampaní, správa sociálnych sietí a online nástrojov • zabezpečovanie aktuálnosti lokálneho online marketingu • zabezpečovanie e-mail marketingu... 
Zvolen
Pred 7 dňami

Administratívno - klientsky pracovník

800 €

 ...Stručná charakteristika spoločnosti V spoločnosti Brokeria, a.s. je našou víziou poskytovať trvalé a spoľahlivé služby v oblasti správy aktív a majetku. Na trh sme vstúpili v roku 2016. Patríme medzi top 10 najväčších sprostredkovateľov na Slovensku. Adresa spoločnosti... 
Zvolen
Pred 4 dňami

Skladník a preberač drevnej hmoty

800 €

 ...pozícia, prosím pošlite nám svoj štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku e-mailom na adresu: ****@*****.*** Do predmetu správy uveďte: "Preberač drevnej hmoty "Ďakujeme veľmi pekne všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Po dôslednom a starostlivom posúdení vš... 
Zvolen
Pred 5 dňami

Príslušník Mestskej polície vo Zvolene

Nový

584 - 771 €

 ...uchovávania osobných údajov: počas doby spracovávania údajov uchádzača o zamestnanie a v zmysle Registratúrneho poriadku Mesta Zvolen na správu registratúry RP-01/2016 Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobn... 
Zvolen
Pred 49 minút

Manažér pre monitor., infor. a komunikáciu pre kreat. c. BB

480 €

 ...pre monitorovanie, archivuje dokumentáciu o realizácii aktivít a ich monitorovania na základe podkladov, •Spracováva monitorovacie správy, •Pripravuje, riadi a zodpovedá za prezentáciu projektu, zodpovedá za externú komunikáciu projektu a napĺňanie plánu publicity. TPP... 
Banská Bystrica
Pred 12 dňami

Správca budovy, údržbár

900 €

 ...2. 2020 Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas Pracovná oblasť: Obchod, marketing a reklama Náplň (druh) práce Správa a údržba objektu. Zodpovednosť za činnosti súvisiace so zabezpečením prevádzky a údržby budovy OD, za energetické a tepelné hospodárstvo... 
Banská Bystrica
Pred 5 dňami

Referent/ka investičnej výstavby a správy technológií

802 €

 ...Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce •správa informačno-komunikačných technológií a technologického vybavenia stavieb (MaR - klimatizácia, vykurovanie, vzduchotechnika) •príprava, realizácia a vyhodnocovanie investičných akcií, technický dozor •zabezpečovanie... 
Banská Bystrica
Pred 5 dňami

Vedúci úseku kvality

971 €

 ...spolu s prijatím potrebných opatrení pre dodržanie stanovených limitov v týchto oblastiach, - vypracovanie a predkladanie na schválenie správu o kvalite, - predkladanie riaditeľovi organizácie podklady pre vypracovanie plánu firmy pre jednotlivé obdobia, - zodpovednosť za... 
Banská Bystrica
Pred 7 dňami