Práca V štátnej správe

2 440 pracovných ponúk

Výsledky vyhľadávania:

Asistentka pre správu nehnuteľnosti a realít

800 €

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce - osobná a telefonická komunikácia s nájomníkmi, - hospodárska korešpondencia, - administratíva súvisiaca s prenájmom nehnuteľností, - zadávanie inzerátov na realitné portály, - spolupráca s realitnými kanceláriami, ...

B.S.R., a.s.

Bratislava - Staré Mesto
29 dní pred

Administratívny asistent pre správu nehnuteľností

1425 €

 ...Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti Správa nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti. Vyhľadávanie nových nehnuteľností a priestorov podľa pokynov nadriadených. Zabezpečenie prenájmu voľných priestorov. Vyhľadávanie nov... 

MERKURY SHOP s.r.o.

Prešov
Pred 1 dňami

Hlavný štátny radca - vedúci odd. financovania a kontroly

1348 €

 ...mimopracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas Pracovná oblasť: Štátna správaSúdnictvo, prokuratúra, právo a podobné oblasti Informácie...  ..., • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov... 

Generálna prokuratúra SR

Bratislava - Staré Mesto
Pred 1 dňami

Referent oddelenia legislatívy

1000 €

 ...mimopracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas Pracovná oblasť: Štátna správa Náplň (druh) práce -vedenie evidencie došlej a odoslanej pošty...  ...jomných zmlúv k bytom, evidencia nájomcov a užívateľov bytov v správe organizácie -príprava podkladov k prevodu nehnuteľností,... 

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany

Trenčín
Pred 1 dňami

Odborný referent pre správu nehnuteľného majetku

1200 €

 ...ovanie využiteľnosti kapacít nehnuteľností príprava nájomných zmlúv príprava podkladov pre vyúčtovanie nájomného a služieb technická správa budov evidencia a riešenie požiadaviek nájomcov ( písomný a osobný kontakt) zabezpečovanie cenových ponúk, kontakt s dodávateľmi pr... 

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Levice
Pred 5 dňami

Radca - asistent - stála štátna služba

713,5 €

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce - Samostatná odborná činnosť na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovan...

Okresný súd Bratislava II

Bratislava - Ružinov
Pred 4 dňami

Referent odboru hospodárskej správy

692 €

 ...odovzdávanie do registratúrneho strediska v rámci odboru hospodárskej správy, 8.Zabezpečovanie príležitostného ubytovania v bytovom objekte...  ...v Kancelárii sa riadia ustanoveniami zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zamestnanecké vzť... 

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Košice
Pred 5 dňami

Samostatný odborný referent na Oddelení správy budov. Odbor majetku a investícií PSK

1000 €

 ...vomoci a zodpovednosti - zabezpečovanie správy hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku:...  ...1.maturitné vysvedčenie, 2. vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, 3. vysokoškolský diplom...  ...narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho... 

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Prešov
Pred 4 dňami

Štátny radca - špecialista - psychológ

1036,5 €

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce - poskytovanie poradenstva a odborných stanovísk k prípadom na základe žiadosti vyššieho súdneho úradníka alebo sudcu, - uplatňovanie poznatkov a postupov psychológie v súvislosti s výkonom súdnictva so zameraním na špecifik...

Krajský súd

Žilina
Pred 1 dňami

Referent správy vnútornej prevádzky

 ...mesiacov: Náplň (druh) práce Metodicky usmerňuje školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu vo veciach správy majetku. Vykonáva samostatné zabezpečovanie ekonomickej agendy v oblasti vnútornej prevádzky. Vedie za regionálny úrad evidenciu faktú... 

Regionálny úrad školskej správy v Prešove

Prešov
Pred 1 dňami

Absolvent 2021 pre Správu majetku ŽSR

940 €

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Ponúkame zamestnanie študentom, ktorí hľadajú svoje uplatnenie po ukončení štúdia. Pracovať budeš pod vedením povereného zamestnanca, ktorý ti bude pomáhať pri práci a zabezpečovať pracovné aktivity. Takto získaš odborné znalosti...

Železnice Slovenskej republiky

Trnava
29 dní pred

Referent správy majetku odbor logistiky

1425 €

 ...vykonáva koncepčné, metodické a koordinačné činnosti v oblasti správy majetku, vykonáva kontrolnú a normotvornú činnosť v oblasti spr...  ...Jedná sa o služobný pomer v súlade so zákonom č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej slu... 

Zbor väzenskej a justičnej stráže

Bratislava
18 dní pred

Asistent/-ka vydavateľstva

800 €

 ...redakcie: organizácia schôdzok a pripravovanie podkladov pre interné porady a stretnutia, zápisy zo stretnutí, komunikácia s redaktormi a správa pracovných výkazov Komunikačná podpora redakcie: komunikácia s čitateľmi (správa diskusií cez sociálne siete a diskusie na webe),... 

Virtual Studio spol. s r.o.

Bratislava - Karlova Ves
29 dní pred

Referent hospodárskej správy / skladník

1100 €

 ...poriadku, bezpečnostných a protipožiarnych predpisov a opatrení - správa vozového parku Zamestnanecké výhody, benefity radi predstav...  ...- skúsenosti na pozícii skladníka podmienkou - skúsenosti so správou vozového parku - skúsenosť z hokejového prostredia výhodou -... 

Slovenský zväz ľadového hokeja

Bratislava
Pred 5 dňami

Štátny radca - vyšší súdny úradník (koordinátor)

1036 €

 ...dzačov, ktorí budú spĺňať predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby a ktorí podali písomnú žiadosť o zaradenie do výberového...  ...na rozhodovanie v pôsobnosti orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti. Všeobecne požadované znalosti: Požadované vzdelanie... 

Okresný súd

Martin
Pred 1 dňami

Samostatný odborný referent pre oblasť vnútornej kontroly

1350 €

 ...2 Osobnostné predpoklady a zručnosti - aktívny vodič - aktívna znalosť štátneho jazyka slovom i písmom - znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa nehnuteľností v správe a nakladaní SPF - spoľahlivosť, samostatnosť, zodpovednosť, systematickosť... 

Slovenský pozemkový fond

Bratislava
Pred 5 dňami

Referent správy vnútornej prevádzky

 ...mieste Náplň (druh) práce Metodicky usmerňuje školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu vo veciach správy majetku. Vykonáva samostatné zabezpečovanie ekonomickej agendy v oblasti vnútornej prevádzky. Vedie za regionálny úrad evidenciu faktú... 

Regionálny úrad školskej správy v Prešove

Prešov
Pred 13 dňami

Štátny radca

1036,5 €

 ...ročnejšia činnosť: Koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Bližšie určená najnáročnejšia činnos... 

Štatistický úrad SR

Bratislava
Pred 5 dňami

Vedúci/a všeobecnej správy v úseku BOS

1250 €

 ...riadenie činnosti sekretariátu, skladu, archívu a recepcie správa budov a riadenie externých spoločností, ich analýza a reporting...  ...spoločnosti disciplinárne vedenie zamestnancov skupiny všeobecnej správy navrhovanie plánov a nákupu investícií sledovanie ekonomiky... 

UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.

Nitra
Pred 18 hodín