Práca V štátnej správe

1 278 pracovních míst

Referent hospodárskej správy a správy registratúry

760 €

 ...Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: * kompletná správa registratúry v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov...  ...@jednota-nz.sk. Všeobecne požadované znalosti: Prax v agende správy registratúry je podmienkou. Iné výhody: - prémie (po 3. mesiacoch... 
Nové Zámky
Pred 5 dňami

Junior konzultant/ka oddelenia správy nehnuteľností

1750 €

 ...Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: • Budeš spravovať systémy oddelenia správy nehnuteľností (SAP). • Budeš organizovať školenia a školiť užívateľov systémov oddelenia správy nehnuteľností. • Zabezpečíš elektronickú a papierovú správu a kontrolu dokumentácie jednotliv... 
Bratislava
Pred 3 dňami

Samostatný odborný pracovník vykonávajúci štátnu správu na úseku stavebného poriadku - I. stupňový stavebný...

1200 €

 ...ch predpisov, -zabezpečuje agendu v rámci odvolacích konaní, prokuratúry, rezortného orgánu, -vykonáva kontrolnú činnosť (výkon štátneho stavebného dohľadu, miestne zisťovania, obhliadky v rámci predmetných konaní) -vybavuje žiadosti o informácie v zmysle zákona č. 21... 
Bratislava - Devínska Nová Ves
Pred 11 dňami

Hlavný štátny radca

1178,5 €

 ...ý pracovný čas • príspevok do III. dôchodkového piliera • možnosť zapojiť sa do systému multisport • stabilné zamestnanie v štátnej správe Pracovné podmienky ~ Práca na zmeny... 
Bratislava - Ružinov
22 dní pred

Špecialista oddelenia správy

1150 €

 ...iadaviek divízie proces verejného obstarávania prác a služieb v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, spolupráca s orgánmi štátnej správy, inšpekčných a revíznych orgánov pri zabezpečovaní údržby a obnovy výrobných a prevádzkových prostriedkov, pri zabezpečovaní ich u... 
Bratislava
Pred 15 hodín

Štátny zvárač - zámočník

700 €

 ...pracovnom mieste Náplň (druh) práce samostatné čítanie výkresovej dokumentácie, skladať a čítať podľa výkresu a zvárť, potrebný štátny certifikát o zváračskej skúške Pracovné podmienky... 
Žilina
Pred 12 dňami

Riaditeľ Správy slovenských jaskýň

1187 €

 ...riadiacej funkcii riaditeľ SSJ: 1.Zabezpečuje výkon činností správy a vytvára pre činnosť SSJ vhodné pracovné podmienky; 2.Riadi č...  ...zverejnením životopisu a písomnej koncepcie rozvoja na webovom sídle Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Tlačivo súhlasu je potrebné... 
Liptovský Mikuláš
Pred 15 hodín

Štátny radca - vyšší súdny úradník

1036,5 €

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Koncepčné činnosti, príprava podkladov na rozhodovanie na úseku výkonu súdníctva a rozhodovacia činnosť podľa zákona 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch v úplnom znení. ...
Banská Bystrica
Pred 4 dňami

Špecialista správy aplikácií

1065 €

 ..., vyhľadáva najvhodnejšie softwarové a hardwarové štúdie a analýzy problémov, tvorí a zavádza jednotné metodiky a technické normy pre správu a administráciu aplikácií, optimalizuje výkon aplikácií systémov výpočtovej techniky, riadi a koordinuje správu centrálnych databáz a... 
Nitra
Pred 15 hodín

Riaditeľ Úradu pre správu zaisteného majetku

1340 - 4200 €

 ...vomoci a zodpovednosti Najnáročnejšia činnosť: -Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s... 
Bratislava
Pred 7 dňami

Štátny radca - probačný a mediačný úradník

1036,5 €

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Výkon probácie a mediácie na Okresnom súde Rimavská Sobota, výkon kontroly rozhodnutí technickými prostriedkami (zastupovanie počas MD, RD). Pracovn...
Rimavská Sobota
Pred 4 dňami

Riaditeľ Sekcie ekonomiky a hospodárskej správy

1114,5 €

 ...právomoci a zodpovednosti 1.Zodpovedá za činnosť sekcie ekonomiky a hospodárskej správy, za prípravu a sledovanie čerpania rozpočtu, stav účtovníctva, evidenciu majetku, styk so Štátnou pokladnicou a plnenie záväzkov vyplývajúcich pre organizáciu v ekonomickej oblasti zo... 
Banská Bystrica
Pred 15 hodín

Vedúci hospodárskej správy

Informácie pre uchádzača: Základná zložka mzdy (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení ...
Bratislava - Karlova Ves
9 dní pred

Referent/ka investičnej výstavby a správy technológií

802 - 962,5 €

 ...áplň práce, právomoci a zodpovednosti - Vykonáva a zabezpečuje správu technologického vybavenia stavieb (MaR - klimatizácia, vykurovanie...  ...úca spoločnosť Stručná charakteristika spoločnosti štátna príspevková organizácia - v oblasti kultúry Počet zamestnancov... 
Banská Bystrica
Pred 14 dňami

Technik hospodárskej správy

1000 €

 ...aktualizácie: 6. 12. 2020 Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 9 Pracovná oblasť: Hospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZPSociálne služby Náplň (druh) práce práca na technickom úseku v zariadení pre seniorov Pracovné miesto... 
Bratislava - Ružinov
pred mesiacom

Servisný špecialista na správe majetku

 ...zodpovednosti Do nášho tímu hľadáme kolegu, ktorý je manuálne zručný a spoľahlivý. Na pozícii servisný špecialista na odbore správy majetku budete zabezpečovať výkon drobných opráv a pravidelných servisov na pobočkách banky ako aj na centrále v Žiline. Vašou hlavnou... 
Žilina
Pred 15 hodín

Vedúci oddelenia správy budov

971 €

 ...va zoznam ich nutných opráv, •a zabezpečuje odovzdávanie /preberanie objektov a zariadení z/do majetku spoločnosti, resp. z/do jej správy v rámci nájomných vzťahov, •a zabezpečuje prípravu a realizáciu investícií spoločnosti v zmysle vnútorného predpisu spoločnosti v oblasti... 
Poprad
Pred 4 dňami

Pracovník pohrebnej služby - správa cintorína

800 €

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Šofér má na starosti prevozy zosnulých, manipuláciu so zosnulým, uloženie zosnulého do transportného vaku - rakvy. Hrobár má na starosti výkop hrobov, spúšťanie, uloženie rakvy do hrobu príp. uloženie rakvy do kremačného ...
Galanta
Pred 2 dňami

Údržba a správa areálu, manipulačné práce v sklade

Brigáda v meste Bratislava - Nové Mesto Údržba a správa areálu, manipulačné práce v sklade Termín: 26.01.2021 Pracovná doba od 08:00 do 16:00 Hľadáme muža, ktorý bude realizovať pomocné manipulačné práce v sklade a areáli klienta. Pôjde konkrétne o upratovanie komunikácie, skladu... 
Bratislava
Pred 1 dňami

Vedúci správy a údržby majetku

1500 €

 ...OOP. Zabraňovanie jeho neoprávnenému použitiu. •Koordinácia prác a dozeranie dodávateľských organizácií, fyzický výkon údržby na spravovaných zariadeniach a objektoch vrátane areálov. •Spracovávanie plánov opráv a údržby jednotlivých zariadení a spotreby ND. •Zadávanie po... 
Kysucké Nové Mesto
Pred 15 dňami