Výsledky vyhľadávania: 491 pracovných ponúk

900 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 4226000 - Recepčný (okrem hotelového) Pracovná oblasť: Hospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZP Počet voľných miest: 1 Náplň práce: predaj lístkov v aquaparku Informácie pre uchádzača: Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovn... 

ŠOVAR, s.r.o.

Prešov
Pred 1 dňami
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 3352006 - Odborný pracovník správy miestnych daní a poplatkov Počet voľných miest: 1 Náplň práce: Zabezpečenie správy miestnych daní a poplatkov, vyberanie hotovosti, vedenie evidencie odpadov fyzických a právnických osôb, povolenia... 

Obec Most pri Bratislave

Senec
Pred 1 dňami

1300 €

 ...Pracujete rád/a s ľuďmi a nerobí vám problém empaticky a zrozumiteľne vysvetľovať aj pomerne komplikované otázky ohľadom fungovania štátnej a verejnej správy alebo samosprávy? Vždy vás zaujímalo, ako fungujú byrokratické procesy na pozadí významných životných míľnikov, akými sú... 

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Bratislava
Pred 1 dňami

3000 €

 ...zamestnancov), • komunikácia s externým prostredím (advokátske kancelárie), • zastupovanie v právnych veciach pred súdmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy, orgánmi činnými v trestnom konaní, • zodpovedá za právne poradenstvo v procese tvorby, posudzovania a... 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Bratislava
Pred 19 hodín

1399 €

 ...námety na tvorbu obsahu v online prostredí • podieľa sa na spracúvaní podnetov od občanov v online prostredí, odpovedá na komentáre a správy na sociálnych sieťach a ďalších online platformách • sleduje aktuálne trendy v oblasti online marketingu Informácie pre uchádzača: Pracovn... 

Mesto Nitra

Nitra
Pred 1 dňami

1800 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Zaujímate sa o procesy a činnosti súvisiace so zabezpečením predajní a rozvojom pobočkovej siete? Viete odhaliť, kde by sa mohli skrývať nedostatky a čo by mohlo spôsobiť škody na zariadení a produktoch? Radi by ste sa stali súčasť...

dm drogerie markt, s.r.o.

Bratislava
Pred 10 dňami

935 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 4226000 - Recepčný (okrem hotelového) Pracovná oblasť: Hospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZP Počet voľných miest: 10 Informácie pre uchádzača: Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu Počet mesiacov... 

SLOV-MATIC, s.r.o.

Nitra
Pred 1 dňami

935 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 4226000 - Recepčný (okrem hotelového) Pracovná oblasť: Hospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZP Počet voľných miest: 15 Informácie pre uchádzača: Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu Počet mesiacov... 

SLOV-MATIC, s.r.o.

Hlohovec
Pred 1 dňami

1800 - 2000 €

 ...zodpovednosť za stav na prevádzke,  - riadenie prímu a výdaju odpadov z prevádzky - komunikácia s ostatnými oddeleniami a orgánmi štátnej správy - riadenie opráv a údržby a revízií zariadení prostredníctvom dodávateľov a údržbára - mesačné vyhodnocovanie odmeňovania... 

Detox s.r.o

Rimavská Sobota
pred 2 mesiacmi
 ...informácie o pracovnom mieste: 3359018 - Odborný pracovník verejnej správy pre územné plánovanie, výstavbu a územné konanie Pracovná oblasť...  ...ých rozhodnutí podľa stavebného zákona, • zabezpečenie výkonu štátneho stavebného dohľadu, • agenda priestupkov a správnych deliktov sú... 

Obec Mojmírovce

Nitra
Pred 1 dňami

1500 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 2421015 - Špecialista procesu verejného obstarávania Pracovná oblasť: Štátna správa Počet voľných miest: 1 Náplň práce: s rámcovou náplňou práce, ktorá bude spočívať najmä v: • v samostatnom zabezpečovaní verejných obstarávaní • koordin... 

Mesto Nitra

Nitra
Pred 1 dňami

1100 €

 ...ácie o pracovnom mieste: 3323001 - Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie Pracovná oblasť: Hospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZP Počet voľných miest: 1 Náplň práce: Indirect purchase - vytváranie objednávok a sledovanie ponúk dod... 

Mikka, s.r.o.

Bánovce nad Bebravou
Pred 1 dňami

865 €

 ...pomeru v zmysle § 38 ods. 9 zákona) - ovládanie strojopisu (opis a písanie na diktát), bezchybná znalosť gramatiky a pravopisu slovenského jazyka - štátnu službu na štátnozamestnaneckom mieste v odbore štátnej služby 2.06 Justícia môže vykonávať len občan Slovenskej republiky.... 

Okresný súd Galanta

Galanta
Pred 1 dňami

918 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 3359024 - Odborný pracovník verejnej správy pre ochranu životného prostredia Pracovná oblasť: Štátna správa Počet voľných miest: 1 Náplň práce: Zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny v rozsahu vecnej pr... 

Okresný úrad Poprad

Poprad
Pred 1 dňami

4000 €

 ...ctvo, kontrola a štatistika Počet voľných miest: 1 Náplň práce: • Navrhuje strategické plánovanie a obchodný plán organizácie a podáva správy vedeniu ústredia • Riadenie a organizovanie činností, uskutočňovanie strategických správ • Riadenie a kontrola vedúcich zamestnancov... 

Hyoseong Electric Slovakia s.r.o.

Trnava
Pred 1 dňami

1100 €

Náplň práce Máš záujem o oblasť poisťovníctva a chceš rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti? Ak áno, pošli nám svoje CV a staň sa súčasťou nášho tímu! Aké úlohy ťa u nás čakajú? vykonávanie poistno-technickej kontroly návrhov a poistných zmlúv podľa platných predpisov...

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štát...

Bratislava
Pred 8 dňami

1034 €

 ...- Špecialista v oblasti regionálneho školstva Pracovná oblasť: Štátna správa Počet voľných miest: 1 Náplň práce: Samostatné odborné špecializovan...  ...príprave podkladov na rozhodovanie vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí. Zabezpečuje vo vzťahu k... 

Regionálny úrad školskej správy v Košiciach

Košice
Pred 1 dňami

1034 €

 ...innosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a príprave podkladov na rozhodovanie vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí. Bližšie určená najnáročnejšia činnosť 1. Zakladanie, ošetrovanie a vyhodnocovanie štátnych... 

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Brati...

Púchov
Pred 1 dňami

1257 €

 ...tnozamestnaneckého miesta : špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo...  ...na rozhodovanie v pôsobnosti orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti. Vykonávanie úkonov súdu podľa zákona č. 549/2003 Z.... 

Okresný súd Malacky

Malacky
Pred 1 dňami

2200 €

 ...cia zdroj údajov a ich atribútov,  • práca s údajmi BigData, MyData, OpenData a pod.,  • skúsenosti s manažmentov údajov vo verejnej správe výhodou,  • aktívna spolupráca počas tímových stretnutí. Technické znalosti: • data modeling - Pokročilý, • znalosť problematiky... 

Stengl

Bratislava
Pred 7 dňami