Práca Úrad Žiar nad Hronom

26 pracovních míst

Samostatná účtovníčka/ mzdárka - Žiar /n Hr

900 €

 ...mzdy a pripravovať podklady k výplatám miezd • Budete komunikovať s inštitúciami - Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a daňový úrad (výkazy, hlásenia, prihlášky, odhlášky, ročné zúčtovania) • Budete vykonávať administratívne činnosti mzdového oddelenia (zápočtové listy... 
Žiar nad Hronom
Pred 15 dňami

NN Poradca - Žiar nad Hronom

1250 €

 ...spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane... 
Žiar nad Hronom
pred mesiacom

Upratovačka

 ...ádzača Upratovacia firma hľadá zamestnanca na dlhodobé upratovanie kancelárskych priestorov v Banskej Bystrici, neďaleko Mestského úradu. - 160 EUR v hrubom mesačne (študenti, starobní a invalidní dôchodcovia - 160 EUR v čistom mesačne) Frekvencia: 3x týždenne v pracovn... 
Banská Bystrica
Pred 1 dňami

Sociálny pracovník

838,5 €

 ...pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä: -vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom... 
Prievidza
Pred 2 dňami

Mzdový účtovník

692 - 909,5 €

 ...centra, •vyhotovenie a doručovanie výkazov do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a daňovému úradu, •vyhotovenie prevodných príkazov na odvody pre daňový úrad, poisťovne, úrad práce za príslušného zamestnávateľa a zamestnancov, •rozúčtovanie tvorby sociá... 
Zvolen
Pred 14 hodín

Referent v poľnohospodárstve

623 €

 ...Excel - pokročilá Microsoft Outlook - pokročilá Ďalšie požiadavky: Poľnohospodárske vzdelanie. Znalosť katasterportal, Komunikácia so štátnymi úradmi, stavebným úradom. Po skúšobnej dobe zvýšenie základnej mzdy . Osobnostné predpoklady ~ komunikatívnosť... 
Dúbravy, Banskobystrický kraj
Pred 17 hodín

Riaditeľ ZŠ

 ...somnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do podateľne miestneho úradu do: čo najskôr na adresu: Obec Sklené Obecný úrad 038 47 Sklené 97 Obálku označte heslom: „Výberové konanie na riaditeľa – neotvárať“ (uveďte konkré... 
Sklené, Žilinský kraj
Pred 12 dňami

Samostatná účtovníčka / účtovník

950 €

 ...zahraničie) - vypracovanie ročných a štvrťročných účtovných uzávierok - komunikácia s príslušnými inštitúciami (DÚ, ZP, SP, štatistický úrad ...) - vypracovanie súhrnných výkazov, štatistických výkazov - spolupráca s auditorskou spoločnosťou, vypracovanie podkladov pre... 
Krupina, Banskobystrický kraj
Pred 17 hodín

Referent na oddelenie investičnej výstavby

1020,5 €

 ...Predpokladaný termín nástupu: 1.3.2021 / prípadne dohodou Predpokladaný termín osobných pohovorov: február 2021 Pracovisko: Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Banská Bystrica Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 31. 01.... 
Banská Bystrica
Pred 6 dňami

Balič tovaru

623 €

 ...eobecné spôsobilosti: informačná gramotnosť fyzická zdatnosť manuálna zručnosť samostatnosť Počítače: Internet - pokročilá Ďalšie požiadavky: podmienkou prijatia je byť evidovaný na Úrade práce (Projekt ÚPSVAR) Osobnostné predpoklady pozornosť precíznosť (presnosť)... 
Prievidza
pred mesiacom

Účtovník / Mzdový účtovník

 ...kazov Mzdové účtovníctvo - spracovanie a výpočet miezd - komunikácia s inštitúciami (zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad) Ponúkané výhody - flexibilný pracovný čas - mož... 
Hliník nad Hronom, Banskobystrický kraj
Pred 16 dňami

Príslušník Mestskej polície vo Zvolene

584 - 771 €

 ...iadavky, doručte nám svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 18.02.2021 na adresu: Mestský úrad Referent personálnej práce a miezd Námestie slobody č. 22 960 01 Zvolen Zn.: „Výberové konanie Príslušník MsP Zvolen“ alebo e... 
Zvolen
Pred 14 hodín

Psychológ

1035 €

 ...pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, a to najmä: - vykonávanie vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa jeho rodiny, - aplikácia... 
Prievidza
pred mesiacom

Senior mzdový účtovník

1200 €

 ...práce na danej pozícií bude: •spracovanie miezd zamestnancov v súlade s legislatívnymi predpismi •výkazníctvo v oblasti pre daňový úrad, štatistický úrad, jednotlivé zdravotné poisťovne, dôchodkové spoločnosti a ich odoslanie v stanovených termínoch •mesačné zúčtovanie... 
Banská Bystrica
28 dní pred

Riaditeľ / Riaditeľka Základnej umeleckej školy

 ...prílohami je potrebné doručiť osobne do podateľne MsÚ Žarnovica alebo poštou najneskôr do 01.02.2021 do 12:00 hod. na adresu: Mestský úrad, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica. Obálku označte „Výberové konanie - Riaditeľ ZUŠ - neotvárať“. Termín a miesto výberového konania ozn... 
Žarnovica, Banskobystrický kraj
Pred 7 dňami

Sestra

902 €

 ...školské vzdelanie prvého stupňa Dĺžka praxe bez požiadavky na odbornú prax Zručnosti, schopnosti Ďalšie požiadavky: Táto ponuka je spolupráci s úradom práce /Praxou k zamestnaniu 2/ - individuálnou formou, vzťahuje sa len pre uchádzačov do 29 rokov... 
Banská Bystrica
23 dní pred

Odborný referent pre Oddelenie vnútornej prevádzky

1100 €

 ...zodpovednosti Pre spoľahlivé fungovanie podporných činností Úradu BBSK hľadáme na Oddelenie vnútornej prevádzky spoľahlivého, pracovit...  ...podkladov pre verejné obstarávanie vybraných druhov tovaru pre Úrad BBSK a s tým súvisiaca administratíva, •odovzdávanie majetku ná... 
Banská Bystrica
Pred 14 hodín

Balič tovaru

623 €

 ...á gramotnosť fyzická zdatnosť manuálna zručnosť samostatnosť Počítače: ~ Internet - pokročilá Ďalšie požiadavky: podmienkou prijatia je byť evidovaný na Úrade práce (Projekt ÚPSVAR) Osobnostné predpoklady pozornosť precíznosť (presnosť)... 
Prievidza
pred mesiacom

Referent/ka strategického plánovania a cestovného ruchu

 ...adovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) je potrebné doručiť osobne do podateľne mestského úradu alebo zaslať poštou najneskôr do 05.02.2021 do 1400 hod. na adresu : Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zalepenej obálke označenej heslom : „Výberové... 
Handlová
Pred 7 dňami