Práca Úrad Pezinok

79 pracovních míst

Riaditeľ Úradu pre správu zaisteného majetku

1340 - 4200 €

 ...ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo in...  ...égie na úrovni Úradu pre správu zaisteného majetku (ďalej len „úrad“) s celoštátnou pôsobnosťou podľa zákona -koncepčná činnosť a... 
Bratislava
Pred 8 dňami

Samostatný odborný pracovník vykonávajúci štátnu správu na úseku stavebného poriadku - I. stupňový stavebný...

1200 €

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti -vedie správne konania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ...
Bratislava - Devínska Nová Ves
Pred 12 dňami

Právnik

1800 €

 ...spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane... 
Bratislava
Pred 5 dňami

Sanitár

670 €

 ...adovať obmedzenie spracúvania, (v) namietať proti spracúvaniu, (vi) požadovať prenos Vašich osobných údajov a (vii) podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava. Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vr... 
Bratislava - Petržalka
9 dní pred

Samostatný účtovník

1200 €

 ...komunikácia s klientami a externými inštitúciami - hľadanie riešení problémov v oblasti účtovníctva a daní - komunikácia s daňovým úradom - intrastat Zamestnanecké výhody, benefity * po zapracovaní možnosť pracovať určitú časť pracovného fondu z domu (homeoffice)... 
Bratislava
Pred 1 dňami

Kuchár

1050 €

 ...pre poriadok a precíznosť Inzerujúca spoločnosť Stručná charakteristika spoločnosti Generálny konzulát je zastupiteľským úradom Maďarska vedený generálnym konzulom. Reprezentuje vysielajúci štát a chráni záujmy jeho občanov, komunikuje s úradmi v prijímajúcom š... 
Bratislava - Staré Mesto
Pred 8 dňami

Colný deklarant

930 €

 ...ce, právomoci a zodpovednosti - spracovávať colné vyhlásenia podľa predpripravených podkladov - zasielať colné vyhlásenia colnému úradu - poskytovať štatistické dáta/správy podľa potreby na požiadanie priameho nadriadeného/vedúceho oddelenia - spolupracovať s... 
Bratislava
Pred 13 dňami

Hlavný účtovník

1200 €

 ...ctva •Kontroling a aktívna spolupráca s internými oddeleniami •Spolupracovať a komunikovať s externými partnermi – audit, daňový úrad, banky, leasing, štátne úrady, dodávatelia •Kalkulácie všetkých daní, podávanie daňového priznania •Aktualizácia interných smerní... 
Galanta
Pred 2 dňami

Špecialista controllingu

1500 €

 ...činnosti súvisiace s holdingovým kvartálnym reportingom, zostavovanie hlásení, správ a výkazov pre NBS, SLASPO a SKP, štatistický úrad, príprava mesačného cash-flow reportu, spolupráca pri údržbe DWH, aktualizácia prevodníkov, metodická podpora. Zamestnaneck... 
Bratislava
Pred 5 dňami

Payroll Accountant

1500 €

 ...ch príkazov pre úhradu miezd, odvodov poistného a dane zo mzdy, ~ vykonávanie činností súvisiacich s povinnosťami voči poisťovniam, úradu práce a daňového úradu, vrátane vedenia príslušnej evidencie, ~ príprava podkladov pre manažment (reporting, rekapitulácie a pod.),... 
Bratislava
Pred 10 dňami

Verejný zdravotník

Nový

900 - 1000 €

 ...pre územie SR. Činnosť ÚVZ SR vymedzuje zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia Adresa spoločnosti Úrad verejného zdravotníctva SR Trnavská cesta 52 826 45 Bratislava Kontakt Kontaktná osoba: Iveta Juroleková Tel.: +421... 
Bratislava - Ružinov
Pred 5 hodín

Asistentka riaditeľa

Nový

900 €

 ...zodpovednosti -Administratívne úkony pre generálneho riaditeľa, vybavovanie telefonátov, -Práca s úradmi ( vypĺňanie tlačív), ich podanie na úrade - Obchodné aktivity pre riaditeľa ( podporné aktivity sales, marketing) - Dohľad nad pracoviskom - Zastúpenie a organizačné... 
Bratislava
Pred 17 hodín

Hlavný radca

913 €

 ...výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou alebo orgánu miestnej štátnej správy s krajskou... 
Bratislava - Ružinov
Pred 1 dňami

Senior účtovník

1400 €

 ...Spolupráca pri spracovaní mesačných podkladov DPH a pri mesačnej a ročnej účtovnej závierke spoločnosti Príprava reportov pre štatistický úrad a NBS Aké sú naše požiadavky? minimálne SŠ vzdelanie, preferované v ekonomickom odbore 3 roky praxe v odbore znalosť systé... 
Bratislava
Pred 7 dňami

Senior daňový konzultant

2000 €

 ...vozidiel, daň z nehnuteľností) - Príprava odborných stanovísk podľa zadaní klientov (aj v cudzom jazyku) - Registrácia klientov na daňovom úrade - Komunikácia s klientmi (prevažne v cudzom jazyku), rozvoj klientskych vzťahov - Komunikácia s daňovými úradmi, prípadne inými št... 
Bratislava
Pred 3 dňami

Sestra zdravotníckeho zariadenia

1205,5 €

 ...stráže (Liečebno-rehabilitačné stredisko Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení a v Kováčovej); posilňovňa priamo v služobnom úrade. + zabezpečenie ubytovania... 
Bratislava - Staré Mesto
Pred 8 dňami

Vedúci oddelenia nákupu

2500 €

 ...zákona č. 343/2015 Z.z. znalosť európskych smerníc týkajúcich sa verejného obstarávania znalosť rozhodovacej a metodickej činnosti Úradu pre verejné obstarávanie zodpovednosť, rozhodnosť, precíznosť, dôslednosť, spoľahlivosť, kreativita, iniciatíva výborné komerčné a... 
Bratislava - Ružinov
9 dní pred

Samostatný referent MaP

1625 €

 ...roku na stravné a ich objednanie u externého dodávateľa • Komunikácia s inštitúciami - sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a daňový úrad (výkazy, hlásenia, prihlášky, odhlášky, ročné zúčtovania atď.) • Administratívne činnosti mzdového oddelenia (zápočtové listy, PN,... 
Bratislava - Ružinov
Pred 8 dňami

Colný deklarant

1200 €

 ...vystavovanie JCD a tranzitných dokladov, evidencia údajov o vývoze/dovoze tovaru v colnom systéme elektronické podávanie vyhlásení na colný úrad, zhromažďovanie podkladov pre colné konanie kontakt s colným úradom sledovanie zmien v colnej problematike na dennej báze... 
Ivanka pri Dunaji, Bratislavský kraj
Pred 15 dňami