Priemerný plat: €1 400 /mesačne

Ďalšie štatistiky

400 €

 ...obce, kosenie, zabezpečovanie čistoty verejných priestranstiev, zimná údržna, ... Výberové konanie dňa 17.05.2024 o 09:45 hod na Obecnom úrade v Nemcovciach. Informácie pre uchádzača: Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na kratší pracovný čas Počet hodín za týždeň: 2... 

Obec Nemcovce

Prešov
Pred 1 dňami

1000 €

 ...chovného opatrenia v zariadení SPODaSK na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny, a to najmä: - zabezpečuje všetky potreby dieťaťa, všestrannú a nepretržitú starostlivosť, - poskytuje... 

Centrum pre deti a rodiny DRaK

Prešov
Pred 1 dňami

900 €

 ...miest: 1 Náplň práce: Vedenie administratívnej agendy, telefonátov, e-mailov. Pomocné služby konateľovi pri vedení spoločnosti. Návšteva úradov a ďalšie práce podľa agendy Informácie pre uchádzača: Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu Počet mesiacov: 12... 

LUTERAN s. r. o.

Prešov
Pred 1 dňami
 ...zamestnanie (t. j. pracovný pomer, ktorý trval najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov).Doručovanie zásielok a korešpondencie Mestského úradu. Zabezpečovanie osobitného príjmu zásielok vo verejnom obstarávaní mesta. Preberanie listových zásielok a došlých faktúr mesta a ich n... 

Mesto Veľký Šariš

Prešov
Pred 1 dňami
 ...evidenciu a vymáhanie pohľadávok obce, • zabezpečuje včasné poskytovanie prostriedkov štátneho rozpočtu na činnosť spoločného obecného úradu, a pod. a kontroluje ich využitie, • pripravuje zmluvy o dlhodobom prenájme majetku obce, • pripravuje zmluvy o poskytovaní dotácií z... 

Obec Šarišské Sokolovce

Sabinov
Pred 1 dňami

900 €

 ...tovanie účtovných položiek. - Vypracovávanie pravidelných mesačných, štvrťročných a ročných uzávierok a príprava podkladov pre Štatistický úrad. - Komunikovanie s kontrolnými, daňovými úradmi, audítormi a ostatnými inštitúciami. Informácie pre uchádzača: Pracovný a mimopracovný... 

HANA-trans, s. r. o.

Sabinov
Pred 1 dňami

1150 €

 ...ých miest: 1 Náplň práce: Zodpovedá za kompletné vedenie účtovníctva, hotovostný a bezhotovostný styk s bankou, komunikáciu s daňovým úradom, mesačné a ročné závierky, daňové priznania, štatistiky, inventúry a spracovanie miezd. Informácie pre uchádzača: Pracovný a mimopracovn... 

ODEVA, spol. s r.o. Lipany

Sabinov
Pred 1 dňami