Práca Úrad Malacky

67 pracovných ponúk

NN Poradca pre oblasť Malacky a okolie

1250 €

 ...spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane... 
Malacky
Pred 20 hodín

Riaditeľ Úradu pre správu zaisteného majetku

1340 - 4200 €

 ...ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo in...  ...égie na úrovni Úradu pre správu zaisteného majetku (ďalej len „úrad“) s celoštátnou pôsobnosťou podľa zákona -koncepčná činnosť a... 
Bratislava
Pred 15 dňami

Odborný referent stavebného úradu

Nový

1200 €

 ...myslenie, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť bezúhonnosť Inzerujúca spoločnosť Stručná charakteristika spoločnosti Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Lamač je výkonným orgánom zastupiteľstva a starostu, zabezpečuje plnenie úloh samosprávy v Lamači. Adresa... 
Bratislava - Lamač
Pred 8 hodín

Právnik

1800 €

 ...spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane... 
Bratislava
Pred 12 dňami

Samostatný účtovník

1200 €

 ...komunikácia s klientami a externými inštitúciami - hľadanie riešení problémov v oblasti účtovníctva a daní - komunikácia s daňovým úradom - intrastat Zamestnanecké výhody, benefity * po zapracovaní možnosť pracovať určitú časť pracovného fondu z domu (homeoffice)... 
Bratislava
Pred 7 dňami

Záhradník

701 €

 ...podania žiadosti: Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 26.02.2021 osobne do podateľne Mestského úradu, poštou na adresu Mestský úrad, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec alebo mailom na adresu ****@*****.***. Mesto Senec si vyhradzuje právo... 
Senec
Pred 1 dňami

Asistent, účtovník

Nový

500 - 1500 €

 ...a zodpovednosti Príprava podkladov pre účtovníctvo Interný controlling Reporty materskej spoločnosti Reporty pre štatistický úrad Zamestnanecké výhody, benefity Možnosť karierného a platového rastu Možnosť flexibilného pracovného času Možnosť školení Pracovn... 
Bratislava
Pred 8 hodín

Colný deklarant

930 €

 ...A ZA ČO BUDEŠ ZODPOVEDNÝ/Á - spracovávať colné vyhlásenia podľa predpripravených podkladov - zasielať colné vyhlásenia colnému úradu - poskytovať štatistické dáta/správy podľa potreby na požiadanie priameho nadriadeného/vedúceho oddelenia - spolupracovať s ostatn... 
Bratislava
Pred 17 hodín

Kuchár

1050 €

 ...pre poriadok a precíznosť Inzerujúca spoločnosť Stručná charakteristika spoločnosti Generálny konzulát je zastupiteľským úradom Maďarska vedený generálnym konzulom. Reprezentuje vysielajúci štát a chráni záujmy jeho občanov, komunikuje s úradmi v prijímajúcom š... 
Bratislava - Staré Mesto
Pred 15 dňami

Sanitár

670 €

 ...adovať obmedzenie spracúvania, (v) namietať proti spracúvaniu, (vi) požadovať prenos Vašich osobných údajov a (vii) podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava. Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vr... 
Bratislava - Petržalka
Pred 15 dňami

HR Generalist

1100 €

 ...Mzdovou účtovníčkou, •Objednávať pre zamestnancov stravovacie karty, benefitné karty a podobne, •Komunikovať so Sociálnou poisťovňou, Úradom práce a pod. inštitúciami •Pripravovať potrebné doklady pri akýchkoľvek zmenách u zamestnanca •Administrovať, aktualizovať a... 
Bratislava
9 dní pred

Verejný zdravotník

900 - 1000 €

 ...pre územie SR. Činnosť ÚVZ SR vymedzuje zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia Adresa spoločnosti Úrad verejného zdravotníctva SR Trnavská cesta 52 826 45 Bratislava Kontakt Kontaktná osoba: Iveta Juroleková Tel.: +421... 
Bratislava - Ružinov
Pred 6 dňami

Asistentka riaditeľa

900 €

 ...zodpovednosti -Administratívne úkony pre generálneho riaditeľa, vybavovanie telefonátov, -Práca s úradmi ( vypĺňanie tlačív), ich podanie na úrade - Obchodné aktivity pre riaditeľa ( podporné aktivity sales, marketing) - Dohľad nad pracoviskom - Zastúpenie a organizačné... 
Bratislava
Pred 7 dňami

Špecialista controllingu

1500 €

 ...činnosti súvisiace s holdingovým kvartálnym reportingom, zostavovanie hlásení, správ a výkazov pre NBS, SLASPO a SKP, štatistický úrad, príprava mesačného cash-flow reportu, spolupráca pri údržbe DWH, aktualizácia prevodníkov, metodická podpora. Zamestnaneck... 
Bratislava
Pred 12 dňami

Transfer Pricing - Analyst

1250 €

 ...padoch, ktoré zlepšia proces alebo zvýšia kvalitu a spolupracovať s tímom na projektoch, •zastupovať klientov pri komunikácii s daňovým úradom a pri daňových kontrolách. Zamestnanecké výhody, benefity Prečo si vybrať KPMG? Pretože mame jedinečnú firemnú kultúru, ktorá... 
Bratislava
Pred 2 dňami

Colný deklarant

930 €

 ...ce, právomoci a zodpovednosti - spracovávať colné vyhlásenia podľa predpripravených podkladov - zasielať colné vyhlásenia colnému úradu - poskytovať štatistické dáta/správy podľa potreby na požiadanie priameho nadriadeného/vedúceho oddelenia - spolupracovať s... 
Bratislava
Pred 20 hodín

Payroll Accountant

1500 €

 ...ch príkazov pre úhradu miezd, odvodov poistného a dane zo mzdy, ~ vykonávanie činností súvisiacich s povinnosťami voči poisťovniam, úradu práce a daňového úradu, vrátane vedenia príslušnej evidencie, ~ príprava podkladov pre manažment (reporting, rekapitulácie a pod.),... 
Bratislava
Pred 16 dňami

Samostatný referent

765 €

 ...ce Sekretariát starostu obce, administratívne práce, evidencia korešpondencie, registratúra, iné agendy súvisiace s činnosťou obecného úradu, evidencia obyvateľov, správa cintorína, vedenie kompletnej agendy odpadového hospodárstva Pracovné podmienky Pracovný čas: od 8:00 do... 
Kuklov, Trnavský kraj
27 dní pred

Hlavný radca

913 €

 ...výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou alebo orgánu miestnej štátnej správy s krajskou... 
Bratislava - Ružinov
Pred 12 dňami

Senior účtovník

1400 €

 ...Spolupráca pri spracovaní mesačných podkladov DPH a pri mesačnej a ročnej účtovnej závierke spoločnosti Príprava reportov pre štatistický úrad a NBS Aké sú naše požiadavky? minimálne SŠ vzdelanie, preferované v ekonomickom odbore 3 roky praxe v odbore znalosť systé... 
Bratislava
Pred 13 dňami